rs porsche75

Nederlandse Porsche Club

Als ik dit stukje schrijf is het alweer de tweede helft van september. Het eind van het jaar nadert snel. Misschien wel aardig om een inkijkje te geven in hetgeen de NPC in de loop van een jaar nog meer doet dan (tour)ritten organiseren. Dat zijn onder andere circuit-evenementen, diners, SIM-race-avonden, een Ladies Drive en natuurlijk de uitgave van het fullcolour NPC-magazine dat vier keer per jaar verschijnt. Elke keer weer een race tegen de klok voor de redactie. Natuurlijk tracht men de meest actuele informatie door te geven en verslagen op te nemen van de laatste evenementen. Het is altijd weer een toer om deze verslagen, die door de deelnemende leden worden gemaakt, op tijd bij de drukker te krijgen. Naast een redactie is er een evenementencommissie die is opgedeeld in deelgebieden met elk hun eigen aandachtspunt. Ook administratie, (web)shop en natuurlijk het digitale gebeuren vragen de nodige aandacht. Goed is het om te vermelden dat alle genoemde activiteiten door NPC-leden op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Al deze mensen maken de taken van de bestuursleden een stuk lichter en – nog belangrijker – de onderlinge sfeer tussen de leden van de verschillende commissies is goed! Terugkomend op het einde van het jaar dat nadert, dienen ook de werkzaamheden vermeld te worden van de jaarlijks wisselende kalendercommissie. Deze commissie wordt gevormd uit leden die zich hiervoor hebben aangemeld en die gezamenlijk een onderwerp voor op de kalender kiezen. Je kunt begrijpen dat dit organisatorisch een helse klus is. Locaties moeten worden gezocht, welk lid met welke Porsche wordt uitverkoren, fotosessies dienen te worden gepland enzovoorts. Daarom gaat deze commissie al halverwege het lopende kalenderjaar aan het werk. Hulde voor alle vrijwilligers! Allemaal NPC-leden die hun tijd en expertise belangeloos ter beschikking stellen. NPC is hét voorbeeld van een club die bestaat door en met haar leden.

Meer berichten

Wilt u op
de hoogte blijven?

Meld u aan op onze nieuwsbrief en kom als eerste te weten wat er in de auto wereld gebeurt!